nedeľa 29. novembra 2015


Nastal čas Adventu ....Advent značí PRÍCHOD


V našich domovoch horia postupne štyri adventné sviece.
Sú symbolom PRÍCHODU svetla, ktoré je nositeľom lásky.
Nech do Vašich príbytkov vstúpi - 

pokoj, zmier, radosť, smiech, ochota, trpezlivosť, pokora a viera.
Nech rovnako jak na adventných vencoch žiara sviec,

 sa zapáli svetlo i vo Vašich srdciach a vnesie tieto cnosti ducha do nich.
Nech plápolá a žiari nielen v tieto dní,

 ale i v ostatný čas.....

bo telo je príbytkom svetla - lásky.
Nech rozlieva sa vo vás a šíri do okolia.
Nech rozptýľuje temnotu , strach

 a žiari Vám na vašej ceste.


TAK SA STAŇ